จมูกอิเล็กทรอนิกส์จำแนกพันธุ์กระเทียมไทยจากกลิ่น นวัตกรรมต่อยอดวงการอุตสาหกรรมการเกษตรไทย

    เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ : 0-4535-3328 e-mail : aonbio@hotmail.com งานวิจัยนี อ่านต่อ...